Kontakta oss

Om oss

KeepWalking Scandinavia är ett företag verksamt inom hälsosektorn. Vi arbetar med personalutveckling utifrån en helhetssyn på människan. En del av detta arbete sker genom ledarskapsutveckling, personal och -chefs handledning samt krishantering på arbetsplatser. När det gäller den fysiska delen av hälsan så har vi utvecklat denna webbportal med möjlighet att lära sig mer om stegräknare som metod i hälsoarbetet. Vi som arbetar med KeepWalking är motiverade och engagerade i friskvård på olika sätt och tror på att fysisk aktivitet bidrar till att öka livskvaliteten.

Enkelt är bra

Vi tror också att enkelhet är bra. Inte minst när man har bestämt sig för att lägga om sina levnadsvanor. Därför satsar vi på det som de allra flesta har möjlighet att göra - gå. Att promenera eller på andra sätt öka sin rörelse i vardagen är ett enkelt sätt att med små medel göra en stor förändring.

Kunskap

Dessutom vill vi verka för att sprida kunskap om friskfaktorn fysisk aktivitet. Det gör vi genom relevant information på denna webbsajt och erbjudanden om litteratur i ämnet.

Genom egna erfarenheter, expertkunskaper och ett stort kontaktnät kan vi erbjuda föreläsningar, workshops, tips och idéer, samt förmedla kunskap om hur man använder stegräknaren.

Kvalitet

Vi vill erbjuda produkter av högsta kvalitet. Vi vet att man får mer utbyte av en stegräknare om man kan lita på den och att den inte går sönder direkt. De mätare vi säljer används i forskning världen över, vilket borgar för kvalitet.

Tag kontakt med oss om du vill veta mer!

KeepWalking Scandinavia AB
Organisationsnummer 556711-3500
Box 8
391 20 Kalmar
tel: 070-403 21 91 Telefontid från 9.00 till 17.00
e-mail: info@keepwalking.se