Varför använda stegräknare?

Stegräknaren passar väl in i den nya synen på fysisk aktivitet där all rörelse - inte minst vardagsaktiviteten - bedöms viktigt ur hälsoaspekt. Stegräknaren är speciellt lämplig att möta den "dolda aktiviteten" när vi går i hemmet eller rör oss på arbetsplatsen eller bryter stillasittandet.

Det gör att man får med en stor del av de rörelser man gör under dagen - även om man inte ägnar sig åt promenader eller motion. På så sätt kan man få en bra bild av den viktiga totala dagliga fysiska aktiviteten.

Idag är evidensbaserad stegräkning en etablerad medod inom Hälso- och sjukvården för att främja människors fysiska aktivitet. Socalstyrlsen har i sina riktilinjer för sjukdomsföreygggande metoder i det evidensbaserade arbetet med livsstilen fysisk aktivetet pekat ut evidensbaserad stegräkning som ett speciellt s.k. tilläggshjälpmedel. I detta sammanhang är det fundamentalt att använda vetenskapligt tillförlitliga stegräknare.

Så oavsett om du vill få hälsovinster av en aktiv livstil eller förebygga eller behandla olika sjukdoms tillstånd så kan stegräknaren hjälpa.

Yamax Keep Walking är idag den helt dominerande i vetenskapliga sammanhang - skaffa den bästa mätaren du också.